Till startsidan för RELEK Produktion,  relek.se: som levererar elpatroner                       Elpatron - modell R50

Elpatroner för uppvärmning

Tips och instruktioner, mätning av motstånd, elpatronerI många vattenburna system används en elpatron, eller flera elpatroner, för att ge extra tillskott av värme.
 
Elpatron används som värmekälla i många olika enheter: värmepannor, ackumulatortankar, varmvattenberedare, vattenbad / vätskebad och ugnar. Elpatron används också i hydrauliska maskiner, vindkraftverk (se mer nedan) och många olika industriella tillämpningar:
  
RELEK utvecklar och säljer ett brett utbud av elpatroner, till företagskunder i norra Europa. Hos RELEK finns alltid ett stort lager med elpatroner, med många olika effekter och storlekar: allt från en mindre elpatron med R25-gänga (1-tums), till R50-gänga (2-tums). 

Se mer fakta längre ner på sidan.

 

Vätskeuppvärmning


Kompletta elpatroner   Brukspatronen   Elpatron PF-9rf   Elpatron EP2-4,5rf    Elpatron EP1-4,5rf

Elpatronelement   Elpatronelement med R32 gänga  Special-elpatroner, PSR 6  Elpatronelement EP 4,5cu  elpatron Nibe

Tillbehör till elpatroner       Kopplingsbox K8        Kopplingsbox BK7       Elektronisk elpatronstyrning

Övriga värmare    Dränkbar oljevärmare       Fatvärmare       Doppvärmare

Luftuppvärmning     Värmare för luft


 

Elpatroner från RELEK, tillverkade i Sverige


elpatroner från RELEK, en illustrationFlexibelt med elpatroner:
En elpatron från RELEK passar i de flesta värmepannor och ackumulatortankar, och används som komplement till bland annat vedeldning, pelletseldning och solvärmesystem.
  
 
Bekvämt med elpatron:
Om ni inte hinner elda i vedpannan, eller luft-värmepumpen inte räcker till, på vintern, är det bekvämt att låta en elpatron bidra till uppvärmningen av huset.

Tryggare med elpatron:
Om ert bränsle, exempelvis pellets eller olja, skulle ta slut är en elpatron ett pålitligt komplement. Det ger trygghet och jämnare värme, tills ni har fyllt på mer bränsle.
 
Smidigare:
Inom industrin används elpatroner för att hålla uppe temperaturen på t.ex. en
hydraulolja, så att den förblir smidig och lättflytande.
Det gör att oljan fungerar bättre för många olika ändamål.
 
Ett annat exempel är en motorvärmare i en bilmotor. När ni startar bilen på vintern så gör en elpatron (i motorvärmaren) att oljan inne i motorn blir varmare. Därför startar motorn lättare och förbrukar mindre bränsle.

Används i vindkraftverk:
I ett vindkraftverk kan elpatroner användas som "bromsande" last, för att lagra överskottsenergi, som värme, vid kraftig vind.
   
I Danmark, som har en stor andel vindkraft i sin nationella elproduktion, och som har kommit långt med utvecklingen av vindkraften, uppmärksammades detta redan för några år sedan:
Läs en artikel,
"Elpatroner kan sikre Danmark mod at spilde vindmøllestrømmen"
på danska webbsidan Ingeniøren, ing.dk.
  
 
Styrningen i vindkraftverk värms upp med elpatroner:
För att ett större vindkraftverk ska fungera så behövs det hydraulik för styrning. I denna utrustning behöver hydrauloljan hållas varm, vid låga temperaturer utomhus. Denna uppvärmning sker med hjälp elpatroner, speciellt konstruerade för uppvärmning av olja.
RELEK Produktion AB  har över 30 års erfarenhet av att utveckla och leverera elpatroner, och har cirka 200 olika modeller av elpatroner på lager.


Mer vindkraft i Sverige: över 400 nya kraftverk under 2014:
Produktionen av vindkraft i Sverige ökade kraftigt, från 2013 till 2014.
Läs mer på  vindkraftsnyheter.se

Sveriges produktion av vindkraft fortsätter att öka (juli 2015):
Läs mer på  vindkraftsnyheter.se

Lång erfarenhet:
RELEK Produktion AB
har utvecklat och konstruerat kompletta elpatroner sedan 1982. Under mer än 30 år har RELEK sålt elpatroner till kunder i norra Europa och byggt upp en gedigen kompetens.
RELEKs kunder finns idag över hela Sverige, samt i Norge, Danmark, Finland, Frankrike och Storbritannien.

Svenska produkter av hög kvalitet: 
Varje elpatron från RELEK utvecklas och tillverkas i Sverige / Norge.

VVS-info och RSK-nummer:
RELEK Produktion AB samarbetar med VVS-info, Sverige, och har RSK-nummer på många av produkterna. Dessa koder motsvarar de E-nummer som finns i E-nummerbanken, som används för elektriska komponenter.
 
RSK-databasen är en av världens största databaser för VVS-produkter.
Se mer på  RSK-databasen.


Elpatroner: Till startsidan för RELEK Produktion AB,  relek.se

 

   Se även sidan med  Elpannor och elkassetter

   Till startsidan för  RELEK Produktion AB