Till webbsidan / startsidan för RELEK Produktion AB,  relek.se

Elkassetter, Elpannor

Dessa elkassetter och elpannor utvecklas och tillverkas av RELEK
i Sverige 
(se mer fakta längre ner på denna sida).
 

 
 


 

Elkassetter  -  tillverkade av RELEK i Sverige

Dessa elkassetter används bland annat för kompletterande spetsvärme, där ordinarie värmekälla inte räcker till, under vintern.
 
elpatroner värmer dricksvatten till lantbrukAndra användningsområden för elkassetter är t.ex:

*  frostfri tillgång till vatten, för djur inom ett lantbruk.
 
*  I vissa båtar och husvagnar används dessa elkassetter, som en extra värmekälla, till ett vattenburet värmesystem.

   
elpatron, komplett,  för montering i elkassett Elkassetten kompletteras med lämplig elpatron, för att uppnå önskad effekt i vattenuppvärmningen.
   
RELEK har många olika typer av elkassetter:
med olika längd, volym, max-effekt, samt med och utan isolering.

 
Elpannor / golvvärmepannor / byggpannor:
 
RELEK konstruerar och tillverkar dessa elpannor i Sverige.
 
Varje elpanna (byggpanna) är kompakt och lättplacerad, och används till många vattenburna värmesystem, som t.ex.
 
*  golvvärme
   (exempelvis till fritidshus, byggarbetsplatser, garage, Attefallshus, villor)
*  spets-värme till en värmepump, (ex. luft-vatten och bergvärme)
*  djurstallar, frostfritt dricksvatten till djur
*  tillskottsvärme för solfångare
*  reservvärme / sekundärvärmning (vattenbad)
*  fritidshus / sommarstugor
*  reserv-elpanna / byggpanna, under reparation av ordinarie värmepanna.

CEE-don, för snabb och flexibel inkoppling av elpanna / byggpanna, med 3-fas-anslutningEn elpanna från RELEK levereras med RELEKs elkassett som bas. Elpannan är komplett med cirkulationspump, manometer, expansionskärl, säkerhetsventil, avtappningskran, samt automatavluftare.
 
Ni väljer själva:
Elpannor från RELEK kan levereras monterade, eller omonterade, samt med eller utan el-inkoppling och CEE-don  (för smidig 3-fas-anslutning av byggpannor).
 
Elpannan ska kompletteras med lämplig elpatron (komplett elpatron) för att uppnå önskad effekt i uppvärmningen.


Till startsidan för RELEK Produktion,  relek.se

 
   Till startsidan för  RELEK Produktion AB